سخن روز
نبوغ چیزی نیست جز استعدادی خوب برای صبر
تبلیغات
لینک دوستان

درباره من

صلاح و توبه و تقوا ز ما مجو!